Ocena jakości kosiarek - II edycja

KRYTERIA WSTĘPNE

Segment użyteczności kosiarki:  
Marka:  
Wpisz model:  
Rodzaj kosiarki:  
Typ kosiarki:  
Szerokość robocza w m:  
Masa kosiarki w kg:  
Moc ciągnika z którym jest zagregowana w KM (kW):  
Rok produkcji:  
Pochodzenie:  
Rok zakupu:  
Roczne użytkowanie w ha:  
Napęd sekcji tnącej:  
Zabezpieczenie najazdowe:  
Liczba złączy hydraulicznych:  
Zgniatacz pokosu:  
Spulchniacz pokosu:  
Transporter pokosu:  
ISOBUS:  
Zawieszenie listwy tnącej:  
Obroty WOM:  
Koszenie łąk:  
Koszenie użytków zielonych na gruntach ornych:  
Koszenie rowów i poboczy: