Copyright © Piotr Jurek. Wszelkie prawa zastrzeżone
Wybór rolników


Weź udział w ogólnopolskim głosowaniu
na najlepszy ciągnik rolniczy według użytkowników

        W Polsce jest około 1,5 mln gospodarstw rolnych, w których dla prawidłowego funkcjonowania użytkowane są różnego rodzaju maszyny i urządzenia techniczne. Maszyny te w większym lub mniejszym stopniu spełniają oczekiwania ich użytkowników. Uruchomiona platforma internetowa eNBOR pozwoli w prosty sposób wyrazić swoją opinię na temat ich jakości. Poziom swojej satysfakcji można wyrazić w 5-stopniowej skali od oceny bardzo niekorzystnej do bardzo korzystnej.

         W pierwszej kolejności ocenie zostaną poddane ciągniki, które są na wyposażeniu każdego zmechanizowanego gospodarstwa. Ocena jest przeprowadzana etapowo, a kryteria są pogrupowane w logiczne zbiory określające funkcjonalność, awaryjność, ergonomię i bezpieczeństwo danego ciągnika. Uzyskane subiektywne oceny pozwolą na opracowanie zbiorcze w postaci obiektywnych rankingów marek ciągników, które będą publikowane na łamach czasopism popularno-naukowych oraz internecie.

        Patronat merytoryczny i medialny nad projektem sprawuje zespół pracowników naukowych i doktorantów Instytutu Inżynierii Biosystemów Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu.

dr hab. inż. Karol Durczak
Kierownik Zespołu